Alfonso G Aguilar

  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

Founder + Composer

Eduardo de la Torre

  • White LinkedIn Icon

General Manager

Pablo Talavante

  • White LinkedIn Icon

Data Scientist

Antonio Ruiz

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon

Neuroscience Specialist