Alfonso G. Aguilar

Founder | Composer

  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

Eduardo de la Torre

General Manager

  • White LinkedIn Icon

Antonio Ruiz

Neuroscience Specialist

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon

Pablo Talavante

Data Scientist

  • White LinkedIn Icon